Kathawala Dental Clinic

Dental Clinic

Dr. Sufiyan Kathawala dentist

B.D.S., B.D.S

General Dentistry, Cosmetic/Aesthetic Dentist, Root Ca ...

Kathawala Dental Clinic

 |  1 Feedback(s)

5 Yr(s) Experience

100 Consultation Fees

Mrs. sohama m irfan | 12 Apr 2018 05:07 PM | Dr. Sufiyan Kathawala

Doctor Rating:
Ambience Rating:
Recomm. Rating:
Wait time Rating:
Behaviour Rating:

Dr Sb .Aap ke clinic se ham log bahut mutmain huve puri sahulat rahat wala paya intizar bhi zyadah nahi karna padta appointment ek dam fit hoti he aapka bahut bahut Shukriyyah ..............Thanks From Sohana Irfan Vohra